7 Mages
http://www.7mages.net/forum/

Missing Textures/Black Screen Issue After System Update
http://www.7mages.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=3
Page 1 of 1

Author:  Johny_G [ Mon Feb 29, 2016 6:21 pm ]
Post subject:  Missing Textures/Black Screen Issue After System Update

Česká verze níže/Czech version below

The issue
After latest nVidia Shield Tablet system update (recently also reported for Samsung Galaxy S6 Edge), previously installed game does not load correctly anymore. Whilst the characters and GUI are often visible, the environment is completely missing, as most of the textures are loaded as a solid black color. Therefore all you see is mostly a pitch black screen (rarely with various effects such as torch flames).

Affected devices
While this occured on basically every nVidia Shield Tablet the game was tested on (at least 4 of them), it has never happened to any of our other devices so far, even though most of them received either minor or major system update during development. However, this issue was already reported for Samsung Galaxy S6 Edge, right after updating it to Android 6.0 (Marshmallow). If you experience it with any other device, please share it with us and let us know whether the workaround worked for you.

What to do (Steps for pure Android on nVidia Shield, other devices might use different approaches to clear the cache)
- Exit the game completely by clicking the little square in navigation bar and swiping 7 Mages away (you can also use the Android's FORCE STOP feature in application info if you prefer)
- Open app info (either drag the icon from app drawer to the Info icon, or go through system Settings to Device->Apps->7 Mages)
- Open Storage
- In the Cache section, click CLEAR CACHE
- Run the game again; it should load correctly

What not to do
Unless you are completely sure that you have made a backup of your files, do not click CLEAR DATA nor uninstall the game completely as you would lose all your saved progress.

We apologize for the inconvenience and we will do our best to identify and fix the issue in upcoming updates.

---

Popis chyby
Po poslední systémové aktualizaci tabletu nVidia Shield (nově byla chyba nahlášena i na Samsungu Galaxy S6 Edge), se už nedaří správně načíst hru, ačkoli před aktualizací fungovala. I když jsou vidět postavy a uživatelské rozhraní, zcela chybí textury prostředí, a místo nich se zobrazuje jen černá barva (občas doplněná o efekty, jako např. hoření loučí).

Postižená zařízení
Chyba se projevila na všech kusech nVidia Shield Tabletu, na kterých jsme hru testovali (nejméně 4 kusy; některé z první verze a některé z loňské revize), nikdy se nám to nestalo na žádném jiném, i když takřka všechna zařízení dostala během vývoje větší či menší systémovou aktualizaci. Nicméně nedávno byla chyba nahlášena už i při updatu Samsungu Galaxy S6 Edge na Android 6.0 (Marhsmallow). Pokud se chyba projeví kdekoli jinde, dejte nám, prosím, vědět, o jaké zařízení se jednalo, a zda níže uvedený postup problém vyřešil.

Co mám dělat? (platí pro čistý Android na Shieldu; na jiných zařízeních se může postup vyčištění cache mírně lišit)
- Zcela ukončete hru kliknutím na čtverec v navigační liště a odsunutím 7 Mages do strany (můžete použít i funkci VYNUTIT UKONČENÍ, ale není to nutné)
- Otevřete Informace o aplikaci (buď přetáhněte ikonu ze seznamu všech aplikací na malý symbol písmene i, nebo přejděte do systémového Nastavení, a tam postupujte do Zařízení->Aplikace->7 Mages)
- Rozbalte Úložiště
- V sekci Mezipaměť klikněte na VYMAZAT MEZIPAMĚŤ
- Znovu spusťte hru, už by se měla korektně načíst

Co dělat nemám?
Pokud si nejste zcela jistí, že jste si udělali zálohu herních souborů, rozhodně neklikejte na VYMAZAT DATA. Stejně tak nezkoušejte hru zcela odinstalovat. Přišli byste o veškeré uložené pozice.

Za tyto nepříjemnosti se velice omlouváme, a pokusíme se chybu odhalit a opravit v nadcházejících aktualizacích hry.

Author:  corwin78 [ Sun May 29, 2016 7:45 pm ]
Post subject:  Re: Missing Textures/Black Screen Issue After System Update

Samsung Galaxy Note 4 s Marshmallow. Problém se projevil až po několika hodinách hraní. Workaround:
Nastavení -> Správce aplikací -> 7 Mages -> Úložiště -> Vymazat paměť.

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/