Špína

Nenápadný, to je slovo, které by Špínu mohlo dobře vystihnout. Kterýkoliv z mágů, se kterými jsme se před tím i potom setkali, vyčníval tím či oním způsobem z davu. Ať už jsme na místo setkání dorazili první my nebo on (ona), vždy bylo jasné, kdo z přítomných, či příchozích je oním velkým mágem. V případě Špíny nám dlouho trvalo, než jsme pochopili, že muž, který se před námi tak náhle a nenápadně vyloupl z davu (a nutno podotknout, že na vteřinu přesně), je tím, na koho čekáme. Okázale nedbající na svůj zevnějšek, s pohledem, který říká, že si tenhle svět prohlíží už hezky dlouho.


Jste mistrem bojové magie, které se ve hře říká manévry. Co to ten manévr ale vlastně je?

Špína: Rozdíl mezi obyčejným bojovníkem a mágem ovládajícím bojovou magii je asi takový jako mezi domečkem postaveným za pomoci kyblíčku a lopatičky a kamennou pevností s cimbuřím a věžičkami. Kdejaký blb dokáže vzít kladivo nebo dejme tomu meč a máchnout jím vzduchem a když má štěstí (nebo dlouho cvičil, to je jedno), nejspíš někoho zasáhne. Bojový mág naproti tomu za pomoci magie umí donutit zbraň udělat věci, které odporují zákonům přírody. Přiměje jí, aby zatančila mezi nepřáteli kvapík a na závěr ještě zapanáčkovala. Manévr je jednoduše: magií ovládaná chladná zbraň.


Takto to ale vyznívá, jako kdyby bojový mág byl tak trochu varietní umělec.

Špína: Opravdu? (Na Špínově tváři se mihne tajemný úsměv). To je ale báječná představa, že?


Možná by to chtělo nějaký příklad.

Špína: Například mečem obvykle zasáhnete pouze nepřítele před sebou. To je, tak říkajíc, základní filosofie práce s mečem. Existuje ale manévr, který pošle meč daleko před vás, provede tam vepředu sek a následně se vám vrátí nazpět do ruky.


A takovou věc lze provádět s libovolnou zbraní?

Špína: Ne. Každý typ zbraně má jinou sadu manévrů, které s ním můžete provádět. Uvedený příklad byl ze sady manévrů jež lze provádět se všemi sečnými zbraněmi, ale například pro kopí existuje jiný manévr, který zbraň prodlouží (více jak dvojnásobně), čímž zasáhne nepřítele třeba ob políčko a navíc ho přitáhne až k vám (kde ho můžete dorazit). Střelné zbraně zase dokáží vyslat více střel najednou a s magií je možné, že jedna střela zasáhne více než jednoho nepřítele a to ani nemusí stát v jedné řadě. Některé manévry lze navíc s výhodou kombinovat. Štít, jenž slouží obvykle pouze k pasivní obraně, dokáže nepřítele zase odrazit nazpět (a samozřejmě ho i zranit). Nepřítel bojujíc proti bojovému mágovi s kopím a štítem tak náhle zjistí, že než se dostane k nějaké ráně, je už dávno mrtvý.


Takto bojovat by chtěl ale každý. Proč se potom obtěžovat se vším tím obtížným výcvikem? S potem a dřinou?

Špína: V pravdě, proč? (Usmívá se.) Jakkoliv to zní lákavě, nesmíte zapomínat, že manévry jsou magie a to někdy poměrně náročná magie! K jejímu provádění potřebujete magickou energii, a proto má každý typ zbraně i docela obyčejný základní úder. Ten je sice slabší, ale žádnou energii nepotřebuje. Taková věc se vám může někdy zatraceně hodit, když se bez magické energie potřebujete probít z nějaké šlamastyky.


Myslím, že manévry jsou nám jasné, ale teď nám řekněte něco o sobě. Kde se k družině připojíte vy?

Špína: (Tady na tom místě jsme ale náhle zjistili, že rozhovor je u konce. Špína zmizel, jenom opodál nějaký muž v davu zametal spadané listí ze stromů. Navíc loď, která nás sem přivezla, a která nás měla zase odvézt, zvoncem oznamovala brzké vyplutí.)


Seven Mages © Napoleon Games. All Rights Reserved. dragon@napoleongames.cz